Informácie poskytované podľa ods. 5 Zákon o nemeckom telemedícii (TMG):

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg, Deutschland

Kontakt:

Telefon: +49 911 324 20-200
Fax: +49 (0)911 324 20-299
E-Mail: infowiegelde

Registrácia:

Vstup do zoznamu Handelsregister.
Registrujúci súd: Nürnberg
Registračné číslo: HRA 10226

DPH:

Identifikačné číslo DPH podľa ods. 27 nemecký zákon o dani z pridanej hodnoty:
DE 133 499 157

Reprezentovaný:

WIEGEL GmbH

Výkonný riaditeľ: Kfm. Harald Füchtenbusch,
Dr.-Ing. Thomas Happle, Dipl.-Finanzwirt (FH) Marcel Halser
Obchodný register: Registergericht Nürnberg, HRB 10047

Zodpovedný za obsah podľa do sekcie. 55, ods. 2 Nemecká federálna dohoda o vysielaní (RstV):

Annette Wagner (marketing manager)
WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg, Deutschland

Riešenie sporov:

Nezúčastňujeme sa na riešení sporov online v spotrebiteľských arbitrážnych radách.

Dementi

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovatelia služieb sme zodpovední za vlastné obsahy týchto webových stránok podľa ods. 7 ods. 1 Nemecký zákona Telemedia (TMG). Avšak podľa §§. 8 až 10 Nemecký zákona Telemedia (TMG), poskytovatelia služieb nie sú povinní trvalo monitorovať predložené alebo uložené informácie alebo vyhľadávať dôkazy, ktoré poukazujú na nezákonné činnosti.
Právne záväzky týkajúce sa odstraňovania informácií alebo zablokovania používania informácií zostávajú nedotknuté. V takomto prípade je zodpovednosť možná len vtedy, keď sú vedomosti o konkrétnom porušení zákona. Nelegálny obsah bude ihneď odstránený v čase, keď sa o ňom dozvieme.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán. Nemáme vplyv na obsah týchto webových stránok, preto nemôžeme zaručiť ich obsah. Poskytovatelia alebo správcovia prepojených webových stránok sú vždy zodpovední za svoj vlastný obsah.
Prepojené webové stránky boli skontrolované na prípadné porušenie zákona v čase vytvorenia odkazu. Nelegálny obsah nebol zistený v čase prepojenia. Nepretržité monitorovanie obsahu prepojených webových stránok nemožno uložiť bez rozumných informácií o tom, že došlo k porušeniu zákona. Nelegálne odkazy sa okamžite odstránia v čase, keď sa o nich dozvieme.

Copyright

Obsah a kompilácie uverejnené na týchto webových stránkach poskytovateľmi podliehajú nemeckým zákonom o autorských právach. Reprodukcia, editácia, distribúcia, ako aj použitie akéhokoľvek druhu mimo rozsahu autorského práva vyžadujú písomné povolenie autora alebo pôvodcu. Stiahnutia a kópie týchto webových stránok sú povolené iba na súkromné použitie.
Komerčné využitie nášho obsahu bez súhlasu pôvodcu je zakázané.
Zákony o autorských právach tretích strán sú rešpektované, pokiaľ obsah týchto webových stránok nepochádza od poskytovateľa. Príspevky tretích strán na tejto stránke sú označené ako také. Ak však zistíte akékoľvek porušenie autorského zákona, informujte nás. Takýto obsah sa okamžite odstráni.

Koncepcia, screendesign a programovanie:

In medias res Marktkommunikation GmbH
Königstraße 70, 90402 Nürnberg, Deutschland

Telefon: +49 911 430 53-10 
www.imr.de
infoimrde

Web Content Management na báze TYPO3