Naposledy aktualizované: 05.11.2019

1. Prehľad ochrany údajov všeobecný

Všeobecné informácie

Nasleduje prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými informáciami pri návšteve našich webových stránok. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov uvedených nižšie.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke? 
Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontaktné údaje operátora nájdete na požadovanom právnom upozornení webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje? 
Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.
Ostatné údaje zhromažďujú automaticky naše informačné systémy pri návšteve webových stránok. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, napríklad prehliadač a operačný systém, ktorý používate pri prístupe na stránku. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na naše webové stránky.

Na čo používame vaše údaje?
Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu toho, ako návštevníci stránky používajú.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov? 
Vždy máte právo požadovať bezplatne informácie o uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účeloch ich zhromažďovania. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo odstránenie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a ochrany údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v právnom upozornení. Môžete samozrejme podať sťažnosť aj príslušným regulačným orgánom.

Analýza a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky je možné vykonať štatistické analýzy o vašom surfovaní. K tomu dochádza v prvom rade pomocou súborov cookie a analytiky. Analýza správania je zvyčajne anonymná, t. j. nebudeme schopní vás identifikovať z týchto údajov. Môžete namietať proti tejto analýze alebo jej zabrániť tým, že nepoužívate určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.
Na túto analýzu môžete namietať. Nižšie vás budeme informovať o tom, ako využiť svoje možnosti v tomto ohľade.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana dát

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak použijete túto webovú stránku, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme, že údaje prenášané prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Úplná ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednej za túto webovú stránku

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg, Deutschland

Telefon: +49 911 324 20-200
E-Mail: infowiegelde

Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možných len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Neformálny e-mail, ktorý túto požiadavku podáva, je postačujúci. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

Právo podávať sťažnosti regulačným orgánom

Ak došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom. Príslušným regulačným orgánom pre záležitosti súvisiace s právnymi predpismi o ochrane údajov je úradník ochrany údajov nemeckého štátu, v ktorom má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcej linke:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenos údajov

Máte právo mať údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy automaticky doručenej vám alebo tretej strane v štandardnom, strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, bude to možné iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad otázky, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľa lokality. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať v riadku adresy vášho prehliadača, keď sa zmení z "http: //" na "https: //" a ikona zámku sa zobrazí v paneli s adresou vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám poskytnete, nie je možné prečítať tretími stranami.

Informácie, blokovanie, vymazanie

Ako to umožňuje zákon, máte právo bezplatne kedykoľvek na informácie o všetkých vašich osobných údajoch, ktoré sú uložené, ako aj o ich pôvode, príjemcovi a účelu, na ktorý boli spracované. Máte tiež právo na opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa témy osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v našom právnom upozornení.

Obrana proti propagačným e-mailom

Týmto výslovne zakazujeme používanie kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s požiadavkami na právne oznámenie o webových stránkach, pokiaľ ide o zasielanie propagačných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne požadované. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo podnikať konkrétne súdne konanie, ak je prijatý nevyžiadaný reklamný materiál, napríklad e-mailový spam.

3. Zber údajov na našej webovej stránk

Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie pomáhajú našim webovým stránkam Vám ich lepšie používať, efektívne a zabezpečne. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a uložené v prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Po návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú v pamäti zariadenia, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránky.

Môžete nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby vás informoval o používaní súborov cookie, aby ste sa mohli individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookie prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť nakonfigurovaný na automatické prijímanie súborov cookie za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietnuť, alebo automaticky odstráneniť súbory cookie pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Cookies, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napríklad nákupný košík), sú uložené podľa čl. 6 ods. 1 písm. F DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie, aby sa zaistila optimálna služba poskytovaná bez technických chýb. Ak sú uložené aj iné súbory cookie (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu vášho správania pri surfovaní), budú sa s nimi zaobchádzať samostatne.

Súbory denníka servera

Neuchovávame súbory denníka servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje zadané vo formulári, vrátane poskytnutých kontaktných údajov, aby sme odpovedali na vašu otázku a akékoľvek následné otázky. Tieto informácie nezdieľame bez vášho súhlasu.

Preto spracujeme akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, len s vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neformálny e-mail, ktorý túto požiadavku podáva, je postačujúci. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

Údaje, ktoré zadáte v kontaktnom formulári, uchováme, kým nevyžiadate ich vymazanie, zrušíte svoj súhlas na ich ukladanie alebo účel na ich ukladanie už nebude (napríklad po splnení vašej žiadosti). Akékoľvek povinné zákonné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú povinných období uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

4. Analýza a inzercia

Matomo (predtým Piwik)

Táto webová stránka využíva webovú službu Matomo. Matomo používa takzvané "cookies". Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Na tento účel sú informácie vytvorené cookie o používaní týchto webových stránok uložené na našom serveri. Adresa IP je anonymizovaná pred uložením.

Súbory cookie Matomo ostávajú v zariadení, kým ich neodstránite.

Ukladanie cookies Matomo je založené na čl. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľa, aby optimalizoval svoju webovú stránku aj reklamu.

Informácie vytvorené cookies o vašom používaní tejto webovej stránky nebudú sprístupnené tretím stranám. Môžete zabrániť uloženiu týchto súborov cookie výberom príslušných nastavení v prehliadači. Chceme však poukázať na to, že to môže znamenať, že nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky.

Ak s uchovávaním a používaním údajov nesúhlasíte, môžete túto funkciu zakázať. V takomto prípade sa vo vašom prehliadači uloženie cookie vypne, aby sa zabránilo ukladaniu údajov o používaní spoločnosťou Matomo. Ak vymažete súbory cookie, bude to znamenať, že cookie odhlásenia sa tiež odstráni. Ak sa chcete vrátiť na našu stránku, budete ju musieť znova aktivovať, ak chcete, aby vaša aktivita nebola sledovaná.

5. Pluginy a nástroj

YouTube

Naša webová lokalita využíva doplnky YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľ stránok je spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok obsahujúcich doplnok YouTube, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Tu je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje priradiť správanie v prehliadaní priamo s osobným profilom. Tomuto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Služba YouTube slúži na to, aby naše webové stránky boli príťažlivé. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO.

Ďalšie informácie o spracovaní používateľských údajov nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na stránke: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Mapy

Táto webová lokalita využíva službu mapovania služby Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Prevádzkuje ho spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať Mapy Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa vo všeobecnosti prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Poskytovateľ tejto stránky nemá vplyv na tento prenos údajov.

Použitie služby Mapy Google je v záujme sprístupnenia našich webových stránok a uľahčenia umiestnenia miest, ktoré sme určili na webových stránkach. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o používateľoch nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na adrese:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.