Prehľad závodov:

Cena zinku

Čestný, prehľadný a vždy zrozumiteľný cenový systém je našim cieľom. Pritom hrá cena zinku hlavnú úlohu. Sledujte tu mesačný aktuálny vývoj cien zinku.

01-2015: 2.019 €
02-2015: 2.080 €
03-2015: 2.089 €
04-2015: 2.260 €
05-2015: 2.259 €
06-2015: 2.080 €
07-2015: 2.032 €
08-2015: 1.861 €
09-2015: 1.731 €
10-2015: 1.740 €
11-2015: 1.682 €
12-2015: 1.610 €
01-2016: 1.572 €
02-2016: 1.711 €
03-2016: 1.790 €
04-2016: 1.789 €
05-2016: 1.832 €
06-2016: 1.959 €
07-2016: 2.140 €
08-2016: 2.210 €
09-2016: 2.209 €
10-2016: 2.250 €
11-2016: 2.560 €
12-2016: 2.718 €
01-2017: 2.730 €
02-2017: 2.930 €
03-2017: 2.785 €
04-2017: 2.618 €
05-2017: 2.550 €
06-2017: 2.452 €
07-2017: 2.635 €
08-2017: 2.660 €
09-2017: 2.790 €
10-2017: 2.940 €
11-2017: 2.970 €
12-2017: 2.900 €
01-2018: 2.960 €

Vaša oceľ v dobrých rukách.

Závody: